Istorija

„Vaikų Kalėdos“ (Operation Christmas Child) – vienas iš organizacijos „Samariečio krepšys“ (Samaritan‘s Purse) vykdomų projektų. Tai yra unikali ir didžiausia tokio pobūdžio labdaros akcija visame pasaulyje. Jos tikslas – suteikti vaikams džiaugsmą ir viltį bei papasakoti Gerąją Naujieną apie Dievo meilę.

Prieš Kalėdas JAV, Kanadoje bei daugelyje Vakarų Europos šalių įvairios organizacijos ir bažnyčios, vaikai ir suaugusieji į spalvotu popieriumi apklijuotas batų dėžutes surenka dovanėles vaikams. Vėliau šios dovanėlės kartu su knygelėmis, pasakojančiomis apie Jėzaus Kristaus Evangeliją, yra siunčiamos į nepasiturinčias bei įvairias negandas patiriančias šalis. Taip šie žmonės išreiškia savo meilę ir rūpestį kitose šalyse gyvenantiems vaikams.

Projektas „Vaikų Kalėdos“ prasidėjo 1990 m., kai Rumunijos našlaičiams buvo išdalinta 5 000 dovanėlių. Nuo 1993 m. „Samariečio krepšys“ Kalėdų džiaugsmą padovanojo daugiau nei 30 milijonų berniukų ir mergaičių 125 pasaulio šalyse. Kiekvienas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, pradedant Ronaldu Reiganu, taip pat paruošė savo dovanėlę „Vaikų Kalėdų“ akcijai.

Kokią veiklą vykdo organizacija „Samariečio krepšys“?

 

Samariečio krepšys“ yra Amerikoje įsikūrusi labdaringa nedenominacinė krikščioniška organizacija, teikianti įvairią pagalbą visame pasaulyje kenčiantiems žmonėms. Nuo 1970 m. „Samariečio krepšys” materialiai padeda atsakyti į skurstančių, nukentėjusių nuo karo, stichinių nelaimių, ligų ar bado žmonių poreikius bei dalinasi su jais Dievo meile per tikėjimą Jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Šiai organizacijai vadovauja žymaus evangelisto Bilio Greimo (Billy Graham) sūnus Franklinas Greimas (Franklin Graham).

„Vaikų Kalėdos“ Lietuvoje

„Samariečio krepšys“ kalėdines dovanėles į Lietuvą siunčia nuo 1998 metų. Mūsų šalies vaikams yra išdalinta virš 300 tūkstančių dovanėlių. Šiuo projektu siekiama, kad kiekvienas Lietuvos vaikas nors kartą būtų pradžiugintas tokia dovanėle. Kasmet bandoma pasiekti vis naujus, labiausiai nuskriaustus, stokojančius meilės, dėmesio, tėvų globos, sergančius ar kitaip kenčiančius vaikus.

„Vaikų Kalėdos“ jau aplankė daugybę vaikų globos įstaigų, ligoninių, mokyklų daugelyje Lietuvos miestų ir kaimų.

„Vaikų Kalėdos” – tai džiugi šventė ir vaikams, ir jų tėveliams, kurios metu vaikai gauna ne tik dovanėlę bei knygelę „Pati didžiausia dovana“, bet ir kviečiami dalyvauti evangelizacinėje programėlėje „Šauniausia kelionė“.

Ši labdaros akcija reikalauja daug nuoširdaus, pasiaukojančio darbo. Pagal susitarimą „Samariečio krepšio“ organizacija šį darbą patiki krikščionių bendruomenėms. Dovanėles iš „Samariečio krepšio“ Lietuvoje priima, sandėliavimą ir paskirstymą kitoms krikščionių bendruomenėms koordinuoja Lietuvos „Vaikų Kalėdų“ koordinatorių komanda, sudaryta iš įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovų.

„Vaikų Kalėdos“ yra didžiausias ekumeniškai vykdomas labdaros projektas Lietuvoje. Taip vietinės tikinčiųjų bendruomenės, bendradarbiaudamos tarpusavyje ir su miestų bei rajonų savivaldybėmis, turi galimybę prisidėti prie socialinių problemų sprendimo.

Iki šiol projekte dalyvavo daugiau nei 100 bendruomenių, atstovaujančių įvairioms krikščioniškoms konfesijoms: „Tikėjimo žodžio“, baptistų, sekmininkų, katalikų, evangelikų liuteronų, metodistų, ortodoksų, reformatų, laisvųjų krikščionių, septintos dienos adventistų.

Kaip paruoštos ir kam skirtos dovanėlės batų dėžutėje?

Dovanėlės yra unikalios, nes jas ruošia skirtingi žmonės. Į dėžutes jie prideda įvairiausių naujų daiktų: žaislų, pieštukų, drožtukų, kreidelių, bloknotų, knygų, spalvinimo knygelių, vaikiškų higienos priemonių, vaikiškos bižuterijos, drabužėlių ir kt.

Dovanėlės ruošiamos atskirai berniukams ir mergaitėms bei skirstomos pagal amžių (nuo 2 iki 4 m., nuo 5 iki 9 m. bei nuo 10 iki 14 m.).

Šios dėžutės surenkamos, sukraunamos į dideles kartonines dėžes ir lėktuvais, sunkvežimiais ar laivais gabenamos į įvairias pasaulio šalis.

Pirmenybė gauti dovanėles teikiama vargšams, našlaičiams, sergantiems ar kitose kritinėse situacijose atsidūrusiems vaikams.